「<a href=https://www.zzskd.com/>烧烤</a>店」本溪特色烤豆皮酱料配方” inline=”0″></p>
<blockquote>
<p>本溪的一道特色,当地人都非常爱吃的烤豆皮,分享给大家烤豆皮酱料配方</p>
<ul class=

 • 蒜蓉辣酱500g

 • 甜面酱200g

 • 浓缩高汤粉1汤勺

 • 肉桂粉1味勺

 • 白糖1汤勺

 • 沙姜粉1味勺

 • 孜然粉1汤勺

 • 小茴香粉1味勺

 • 辣椒粉1汤勺

 • 白芝麻1汤勺

 • 蚝油1汤勺

 • 水200g

 • 色拉油200g

 • 鸡精1汤勺

 • 味精1汤勺